جزییات مناقصه و مزایده

اجرای بخشی از ساحل سازی پارک مروارید

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰67

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای بخشی از ساحل سازی پارک مروارید 60.67 f5356f55-ea3e-4a4b-a4de-838b94c84519.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه