جزییات مناقصه و مزایده

اجرای بخشی از ساحل سازی پارک مروارید

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰67

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای بخشی از ساحل سازی پارک مروارید 60.67 f5356f55-ea3e-4a4b-a4de-838b94c84519.docx