جزییات مناقصه و مزایده

احداث نمازخانه و سرویس بهداشتی ضلع جنوبی بلوار امام علی به سمت میدان غدیر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰69

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث نمازخانه و سرویس بهداشتی ضلع جنوبی بلوار امام علی به سمت میدان غدیر 61.21 e9cf0fef-a04d-484b-a77e-78ed893e54af.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه