جزییات مناقصه و مزایده

اجرای تابلوهای ترافیکی ،خط کشی و چراغهای راهنمایی سطح شهر بوشهر

مناقصه

97-45

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای تابلوهای ترافیکی ،خط کشی و چراغهای راهنمایی سطح شهر بوشهر 54.34 1fe36b03-b404-4147-8b0c-a5a10b6162f2.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه