جزییات مناقصه و مزایده

ایجاد کاربری آتش نشانی ( اطفایی ) بر روی 2 خودرو هیوندای 8 تن و یک خودرو خودرو دوو 18 تن

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰72

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
ایجاد کاربری آتش نشانی ( اطفایی ) بر روی 2 خودرو هیوندای 8 تن و یک خودرو خودرو دوو 18 تن 59.31 a333e52d-2f8b-4910-8074-4ff20f41b73e.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه