جزییات مناقصه و مزایده

محوطه سازی و تکمیل بنای یادبود شهدای گمنام پارک شغاب-اجرای کانال و روکش آسفالت خیابان بوشهر توسکا -بهسازی پیاده روهای سطح شهر پشت پارک بانوان و خیابان شهید خوشبخت

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰79/80/81

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
پروژه های عمرانی 62.49 f61bbb19-cb3a-4ccc-bb37-6a9dcda98a78.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه