جزییات مناقصه و مزایده

محوطه سازی و تکمیل بنای یادبود شهدای گمنام پارک شغاب-اجرای کانال و روکش آسفالت خیابان بوشهر توسکا -بهسازی پیاده روهای سطح شهر پشت پارک بانوان و خیابان شهید خوشبخت

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰79/80/81

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
پروژه های عمرانی 62.49 f61bbb19-cb3a-4ccc-bb37-6a9dcda98a78.docx