جزییات مناقصه و مزایده

جا به جایی تاسیسات شرکت توزیع برق بوشهر واقع در تقاطع غیر همسطح شهید سردار سلیمانی شهر بوشهر

مناقصه

2000005701000073

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
جا به جایی تاسیسات شرکت توزیع برق بوشهر واقع در تقاطع غیر همسطح شهید سردار سلیمانی شهر بوشهر 58.87 e328d821-e061-4323-8eb3-eca90fa8c226.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه