جزییات مناقصه و مزایده

احداث گذر ادیان (از حسینیه کازرونی ها تا مسجد شیخ سعدون)

مناقصه

2000005701000089

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث گذر ادیان (از حسینیه کازرونی ها تا مسجد شیخ سعدون) 61.29 bbcca9d7-abaf-4376-961b-f9d99434c877.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه