جزییات مناقصه و مزایده

تجهیز شاسی به بالابر آتش نشانی

مناقصه

2001005701000016

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجهیز شاسی به بالابر آتش نشانی 55.77 f2b2112e-b82b-4ff0-a486-5c1ae60da12b.docx