جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری حق بهره برداری و راه اندازی کارخانه تولید کیسه زباله

مزایده

5001005701000007

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
واگذاری حق بهره برداری و راه اندازی کارخانه تولید کیسه زباله 307.00 a1a0d02b-e63f-4f04-b314-7d50cd00beda.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه