جزییات مناقصه و مزایده

اجرای پارک حاشیه ای جفره از اسکله تا پارک صدف

مناقصه

2001005701000022

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای پارک حاشیه ای جفره از اسکله تا پارک صدف 56.81 77e38f83-5910-4de6-87fe-ae1856599686.docx