جزییات مناقصه و مزایده

اجرای پروژه فاز2پارک باغ بهزاد(سبزآباد)_ساختمان سردخانه الحاقی به غسالخانه آرامستان وادی الرحمه

مناقصه

2001005701000027/2001005701000024

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای پروژه فاز2پارک باغ بهزاد(سبزآباد)_ساختمان سردخانه الحاقی به غسالخانه آرامستان وادی الرحمه 49.86 f981d7a6-48a6-4cdf-a792-239e453d1384.docx