جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کانیو در تعدادی از کوچه های منطقه 2/جداره سازی , اجرای تعمیرات ابنیه و تاسیسات دهکده گردشگری بوشهر

مناقصه

2001005701000028/29

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای کانیو در تعدادی از کوچه های منطقه 2/جداره سازی , اجرای تعمیرات ابنیه و تاسیسات دهکده گردشگری بوشهر 62.22 beea5950-bac9-454d-9138-318bd9e235db.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه