جزییات مناقصه و مزایده

فروش امتیاز باشگاه فرهنگی و ورزشی شاهین شهرداری بندر بوشهر

مزایده

1001005701000005

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش امتیاز باشگاه فرهنگی و ورزشی شاهین شهرداری بندر بوشهر 310.50 11dd4fdd-9f0f-42e8-8c5c-3b785193b354.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه