جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری از غرفه های میدان میبوه و تربار

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از غرفه های میدان میوه و تربار 46.00 ab80c74e-8b3e-4d03-bca5-71e61d51c148.doc