جزییات مناقصه و مزایده

اجرای دیوار نیروی هوایی فاز 3د( آتش نشانی به سمت شرق) و ...

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای دیوار نیروی هوایی فاز 3د( آتش نشانی به سمت شرق) و .. 57.10 3a4a9d4b-cdcb-48eb-9cee-9a9946bf160c.docx