جزییات مناقصه و مزایده

اجرای دیوار نیروی هوایی فاز 3د( آتش نشانی به سمت شرق) و ...

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای دیوار نیروی هوایی فاز 3د( آتش نشانی به سمت شرق) و .. 57.10 3a4a9d4b-cdcb-48eb-9cee-9a9946bf160c.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه