جزییات مناقصه و مزایده

اجاره زمین جهت بهره برداری از 113 عدد کیوسک سطح شهر بوشهر

مزایده

5002005701000005

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره زمین جهت بهره برداری از 113 عدد کیوسک سطح شهر بوشهر 565.00 1b972318-1c64-4928-a42d-33650435cbfa.doc