جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات امور بیمه ای شهرداری بندر بوشهر و مناطق و سازمانهای وابسته

مناقصه

2002005701000010

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
انجام خدمات امور بیمه ای شهرداری بندر بوشهر و مناطق و سازمانهای وابسته 55.76 fdfe019a-ff50-480d-abcb-3a2fa50ad241.docx
انجام خدمات امور بیمه ای شهرداری بندر بوشهر و مناطق و سازمانهای وابسته 118.67 40940044-88bf-4ed6-8509-602dc9c39ba4.pdf