جزییات مناقصه و مزایده

احداث تقاطع غیرهمسطح میدان مطهری بندر بوشهر

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث تقاطع غیرهمسطح میدان مطهری بندر بوشهر 55.42 909f9550-a9f6-489c-8c50-b31709a4e686.docx