جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه احداث پارک معلولین و...

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۱۵ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۷:۵۰

۱۶ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۷:۵۰

۱۶ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۷:۵۰

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مناقصه احداث پارک معلولین و ... 66.54 806c9c1b-01ff-4fd8-acc0-42b4ad312633.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه