جزییات مناقصه و مزایده

پارک ساحلی لیان بندر بوشهر فاز اول

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
پارک ساحلی لیان بندر بوشهر فاز اول 58.62 ef1db03e-127e-4429-a135-d75933bc5be6.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه