جزییات مناقصه و مزایده

پارک ساحلی لیان بندر بوشهر فاز اول

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
پارک ساحلی لیان بندر بوشهر فاز اول 58.62 ef1db03e-127e-4429-a135-d75933bc5be6.docx