جزییات مناقصه و مزایده

اجرای سرای محله در تنگک 2 واقع در پارک 20 هکتاری

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۹

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای سرای محله در تنگک 2 واقع در پارک 20 هکتاری 58.81 f4d1fb35-ddff-4267-b25e-df5c7628466f.docx