جزییات مناقصه و مزایده

اجرای سرای محله در تنگک 2 واقع در پارک 20 هکتاری

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۹

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای سرای محله در تنگک 2 واقع در پارک 20 هکتاری 58.81 f4d1fb35-ddff-4267-b25e-df5c7628466f.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه