جزییات مناقصه و مزایده

آسفالت در محله باغ زهرا

مناقصه

2098005701000031,2098005701000030,2098005701000032

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
آسفالت در محله باغ زهرا 56.24 7b9e6d1e-8527-4858-9a71-3437199b7ab1.docx