جزییات مناقصه و مزایده

اصلاح دفع آبهای سطحی و اجرای موزاییک فرش پیاده راه خیابان عاشوری حدفاصل خیابان خیبر به سمت بهارستان 7 (خیابان ستایش)

مناقصه

2098005701000036,2098005701000037

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فراخوان خیابان عاشوری و جانبازان 55.80 8cf1b4da-3006-42b9-9809-4d47c3b44614.docx