جزییات مناقصه و مزایده

روکش آسفالت حدفاصل میدان ساعت تا چهارراه کشتیرانی

مناقصه

2098005701000034

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
روکش آسفالت حدفاصل میدان ساعت تا چهارراه کشتیرانی 56.06 9b9ff267-3b31-4ad5-9f4a-67acb1a818ee.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه