جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی معابر محله بهبهانی فاز 2 (اطراف مدرسه گلستان تا خیابان انقلاب)

مناقصه

2098005701000041

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهسازی معابر محله بهبهانی فاز 2 (اطراف مدرسه گلستان تا خیابان انقلاب) 55.51 4f1b54f7-cf9f-436c-8a7d-f87ff21002ad.docx