جستجو
» نقشه سایت

نقشه سایت

صفحه نخست

روز بوشهر

اعتبارات

آرشیو اخبار

شهرداری بندر بوشهر

حوزه شهرداری

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

مدیریت حراست

مدیریت بازررسی و حسابرسی داخلی

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

مدیریت حقوقی و املاک

معاونت توسعه مدیریت و منابع

مدیریت سرمایه انسانی

مدیریت امور مالی

مدیریت تشخیص و وصول درآمد

مدیریت برنامه و بودجه

معاونت امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

مدیریت برنامه ریزی امور عمرانی

مدیریت فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی

مدیریت حمل و نقل و ترافیک

معاونت خدمات شهری

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

مدیریت آرامستان ها

نمودار سازمانی

مناطق

منطقه یک

منطقه دو

بافت فرهنگی و تاریخی بوشهر

سازمان های وابسته

سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

شناختنامه بوشهر

درباره ما

نشان شهرداری

نسخه قدیمی

تماس با ما

روابط عمومی

شهرداری بندر بوشهر

بازرسی شهرداری

RSS

شهرداری های کشور

ارسال و پیگیری مشکلات

نقشه سایت

کارکنان

کارکنان - نمایش گرافیکی

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه