جستجو
» نقشه سایت

نقشه سایت

صفحه نخست

عملکرد سال 97

اعتبارات

نظر سنجی

آرشیو اخبار

حقوق شهروندان

حقوق مراجعین به شهرداری

کلیات حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره)

منشور اخلاقی کارکنان شهرداری بندر بوشهر

کلیات حقوق شهری و شهروندی

عملکرد سال 97

عملکرد سال 98

فراخوان عمومی

شهرداری بندر بوشهر

نمودار سازمانی

حوزه شهردار

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

مدیریت حراست

مدیریت بازررسی و حسابرسی داخلی

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

مدیریت املاک

مدیریت حقوقی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

مدیریت سرمایه انسانی

مدیریت امور مالی

مدیریت تشخیص و وصول درآمد

مدیریت برنامه و بودجه

معاونت امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

مدیریت برنامه ریزی امور عمرانی

مدیریت فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی

مدیریت حمل و نقل و ترافیک

معاونت خدمات شهری

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

مدیریت آرامستان ها

مناطق

منطقه یک

منطقه دو

بافت فرهنگی و تاریخی بوشهر

شناختنامه بوشهر

خدمات الکترونیک

نقشه گردشگری شهر بوشهر

درباره ما

ارسال و پیگیری مشکلات

نقشه سایت

کارکنان

کارکنان - نمایش گرافیکی